Rehabilitacija

Rehabilitacioni program vežbanja se zasniva na detaljnoj proceni stanja vežbača i odredjivanju adekvatnih trenažnih sredstava